شارژ مستقیم تلفن همراه

خرید بسته اینترنت
شارژ مستقیم سیم‌کارت
mtn
mci
rightel
rightel
mci
mtn
rightel
shatel
aptel
سایر قبوض
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
  • 9,174   (10,000)
  • 18,348   (20,000)
  • 45,871   (50,000)
  • 91,743   (100,000)
  • 183,486   (200,000)
  • 275,229   (300,000)
  • 366,972   (400,000)
  • 458,715   (500,000)
...
بسته سیم کارت اعتباری
بسته سیم کارت دایمی
مودم TD-LTE
طرح های تشویقی
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
1/5 گیگابایت
۷۴,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۳۹,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۴۵,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۵۷,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۹۴,۰۰۰ ریال
60 مگابایت
۱۶,۰۰۰ ریال
100 مگابایت
۲۲,۰۰۰ ریال
200 مگابایت
۳۲,۰۰۰ ریال
بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)
۵,۰۰۰ ریال
200 مگابایت
۴۴,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۵۵,۰۰۰ ریال
بسته هفتگی 2 گیگابایت(2تا7صبح)
۱۵,۰۰۰ ریال
6گیگا بایت (6 صبح تا 12 ظهر)
۵۵,۰۰۰ ریال
500 مگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
4گیگا بایت (6 صبح تا 12ظهر)
۴۵,۰۰۰ ریال
بسته هفتگی 5 گیگابایت(2تا7صبح)
۲۵,۰۰۰ ریال
750مگابایت
۸۳,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۰,۰۰۰ ریال
1/5گیگابایت
۱۰۹,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۳۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت (2تا 7 صبح)
۹۰,۰۰۰ ریال
7گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)
۷۵,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت(2تا7صبح)
۸۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۱۰۵,۰۰۰ ریال
10گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
۹۰,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
۴۵,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۲۱۳,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۲۳۶,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۸۲,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۲۹۵,۰۰۰ ریال
18 گیگابایت
۴۷۰,۰۰۰ ریال
24 گیگابایت
۵۸۰,۰۰۰ ریال
36 گیگابایت
۹۵۰,۰۰۰ ریال
48 گیگابایت
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
48 گیگابایت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
72 گیگابایت
۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت
۶۲۰,۰۰۰ ریال
25 گیگابایت
۹۰۰,۰۰۰ ریال
150 مگابایت
۳۵,۰۰۰ ریال
250 مگابایت
۴۴,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۵۳,۰۰۰ ریال
750مگابایت
۶۷,۰۰۰ ریال
1/5 گیگابایت
۹۰,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۱۰,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت
۵۳۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت
۶۹۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۳۶۰,۰۰۰ ریال
40 مگابایت 1 روزه
۹,۱۷۴ ریال
100 مگابایت 3 روزه
۱۸,۳۴۹ ریال
270 مگابایت 10 روزه
۴۵,۸۷۲ ریال
600 مگابایت 15 روزه
۹۱,۷۴۳ ریال
5632 مگابایت 20 روزه
۱۸۳,۴۸۶ ریال
1/5 گیگابایت
۱۱۵,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۹۰,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۴۵,۰۰۰ ریال
3/5 گیگا بایت
۱۶۵,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
20 دقیقه ای داخل شبکه
۱۵,۰۰۰ ریال
40 دقیقه ای داخل شبکه
۲۸,۰۰۰ ریال
80 دقیقه ای داخل شبکه
۵۲,۰۰۰ ریال
160 دقیقه ای داخل شبکه
۹۶,۰۰۰ ریال
320 دقیقه ای داخل شبکه
۱۷۶,۰۰۰ ریال
1000 دقیقه ای داخل شبکه
۴۵۰,۰۰۰ ریال
4 GB اینترنت + 300 MB آپارات + 250 MB آی گپ + 15 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
7 GB اینترنت + 500 MB آپارات + 400 MB آی گپ + 20 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۶۰,۰۰۰ ریال
7 GB اینترنت + 500 MB آپارات + 400 MB آی گپ + 30 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۷۰,۰۰۰ ریال
10 GB اینترنت + 800 MB آپارات + 500 MB آی گپ + 30 دقیقه مکالمه درون شبکه
۳۰۰,۰۰۰ ریال
60 مگابایت
۱۶,۰۰۰ ریال
200 مگابایت
۳۲,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۴۵,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۵۷,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۹۴,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۳۹,۰۰۰ ریال
100 مگابایت
۲۲,۰۰۰ ریال
1/5 گیگابایت
۷۴,۰۰۰ ریال
بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)
۵,۰۰۰ ریال
200 مگابایت
۴۴,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۸۳,۰۰۰ ریال
1/5 گیگابایت
۱۰۹,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۳۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۰,۰۰۰ ریال
5گیگابایت (6صبح تا 12ظهر)
۲۰,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۵۵,۰۰۰ ریال
500 مگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت(2تا7صبح)
۱۵,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
۲۵,۰۰۰ ریال
4گیگا بایت (6 صبح تا 12 ظهر)
۴۵,۰۰۰ ریال
6 گیگا بایت (6صبح تا 12 ظهر)
۵۵,۰۰۰ ریال
5گیگابایت(6صبح تا 12ظهر)
۳۰,۰۰۰ ریال
500مگابایت +50مگابایت(6صبح تا 12 ظهر)
۸۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
۴۵,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت(2تا7صبح)
۸۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت(2تا7 صبح)
۹۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۱۰۵,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
7گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)
۷۵,۰۰۰ ریال
10گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
۹۰,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۲۱۳,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۲۳۶,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۸۲,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۲۹۵,۰۰۰ ریال
18 گیگابایت
۴۷۰,۰۰۰ ریال
24 گیگابایت
۵۸۰,۰۰۰ ریال
36 گیگابایت
۹۵۰,۰۰۰ ریال
48 گیگابایت
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
48 گیگابایت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
72 گیگابایت
۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۳۶۰,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت
۵۳۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت
۶۹۰,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت
۶۲۰,۰۰۰ ریال
25 گیگابایت
۹۰۰,۰۰۰ ریال
150 مگابایت
۳۵,۰۰۰ ریال
250 مگابایت
۴۴,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۵۳,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۶۷,۰۰۰ ریال
1/5 گیگابایت
۹۰,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۱۰,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۹۰,۰۰۰ ریال
1/5 گیگابایت
۱۱۵,۰۰۰ ریال
2/5 گیگابایت
۱۴۵,۰۰۰ ریال
3/5 گیگابایت
۱۶۵,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
100 دقیقه ای داخل شبکه
۵۵,۰۰۰ ریال
200 دقیقه ای داخل شبکه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
400 دقیقه ای داخل شبکه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
800 دقیقه ای داخل شبکه
۳۲۰,۰۰۰ ریال
4 GB اینترنت + 300 MB آپارات + 250 MB آی گپ + 15 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
7 GB اینترنت + 500 MB آپارات + 400 MB آی گپ + 20 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۶۰,۰۰۰ ریال
7 GB اینترنت + 500 MB آپارات + 400 MB آی گپ + 30 دقیقه مکالمه درون شبکه
۲۷۰,۰۰۰ ریال
10 GB اینترنت + 800 MB آپارات + 500 MB آی گپ + 30 دقیقه مکالمه درون شبکه
۳۰۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
14 گیگابایتی
۳۲۵,۰۰۰ ریال
9 گیگابایتی
۲۵۵,۰۰۰ ریال
12 گیگابایتی
۳۰۵,۰۰۰ ریال
16 گیگابایتی
۳۵۵,۰۰۰ ریال
20 گیگابایتی
۴۰۰,۰۰۰ ریال
24 گیگابایتی
۴۴۰,۰۰۰ ریال
32 گیگابایتی
۵۲۰,۰۰۰ ریال
42 گیگابایتی
۵۹۵,۰۰۰ ریال
100 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
۳۰۰,۰۰۰ ریال
200 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
۵۵۰,۰۰۰ ریال
300 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
۷۵۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۳۲۵,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت
۴۰۵,۰۰۰ ریال
25 گیگابایت
۵۳۰,۰۰۰ ریال
35 گیگابایت
۶۱۵,۰۰۰ ریال
45 گیگابایت
۶۹۰,۰۰۰ ریال
75 گیگابایت
۸۵۰,۰۰۰ ریال
25 گیگابایتی
۵۱۵,۰۰۰ ریال
35 گیگابایتی
۶۲۰,۰۰۰ ریال
45 گیگابایتی
۷۰۰,۰۰۰ ریال
70 گیگابایتی
۹۵۰,۰۰۰ ریال
140 گیگابایتی
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت
۶۵۰,۰۰۰ ریال
60 گیگابایت
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
90 گیگابایت.
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
150 گیگابایت
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
40 گیگابایتی
۷۹۰,۰۰۰ ریال
80 گیگابایتی
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
120 گیگابایتی
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
160 گیگابایتی
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
200 گیگابایتی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
260 گیگابایتی
۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
50 گیگابایت
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
100 گیگابایت
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
150 گیگابایت
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
80 گیگابایتی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
160 گیگابایتی
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
260 گیگابایتی
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
360 گیگابایتی
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
100 گیگابایت
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
200 گیگابایت
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 30 گیگ)
۳۸۰,۰۰۰ ریال
2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 40 گیگ)
۴۴۰,۰۰۰ ریال
4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 60 گیگ)
۵۲۰,۰۰۰ ریال
8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 80 گیگ)
۶۹۵,۰۰۰ ریال
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
150 مگابایت
۲۷,۰۰۰ ریال
250 مگابایت
۳۶,۰۰۰ ریال
500 مگابایت
۴۹,۰۰۰ ریال
750 مگا بایت
۵۹,۰۰۰ ریال
60 مگابایت
۱۶,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۶۴,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت
۸۴,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۹۹,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت شبانه
۹,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۱۶۰,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت
۱۹۵,۰۰۰ ریال
1.5 گیگابایت
۱۰۹,۰۰۰ ریال
750مگابایت
۸۳,۰۰۰ ریال
200 مگابایت
۴۴,۰۰۰ ریال
5گیگابایت 6 تا 12 ظهر
۵۰,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۱۳۰,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۵۵,۰۰۰ ریال
500مگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت شبانه
۲۹,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت 6 تا 12 ظهر
۴۰,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت شبانه
۵۹,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت 6 تا 12 ظهر
۱۰۰,۰۰۰ ریال
8 گیگابایت 6 تا 12 ظهر
۸۰,۰۰۰ ریال
2گیگابایت + 200 مگابایت هدیه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)
۱۳۹,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت + 100 مگابایت هدیه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)
۱۰۴,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۱۰۴,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۱۲۴,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۱۵۴,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۱۸۴,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۲۱۹,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت ، ویژه مشترکین جدید
۲۷۴,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۲۱۳,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۲۳۶,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۸۲,۰۰۰ ریال
10گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه صبحانت(6 صبح تا 12 ظهر)
۲۹۴,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت + 1.5 گیگابایت هدیه صبحانت(6 صبح تا 12 ظهر)
۳۶۹,۰۰۰ ریال
16 گيگابايت
۴۴۰,۰۰۰ ریال
25 گيگابايت
۶۴۰,۰۰۰ ریال
15 گيگابايت
۶۲۰,۰۰۰ ریال
25 گيگابايت
۸۹۹,۰۰۰ ریال
35 گيگابايت
۹۹۰,۰۰۰ ریال
50 گيگابايت
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت
۴۶۰,۰۰۰ ریال
18 گیگابایت
۶۲۰,۰۰۰ ریال
70 گیگابایت
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
45 گيگابايت
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
30 روزه500 دقيقه درون شبکه و ثابت
۲۷۹,۰۰۰ ریال
بسته سیم کارت اعتباری
بسته سیم کارت دایمی
بسته سیم کارت دیتا
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
7روزه (200 مگابایت)
۴۱,۰۰۰ ریال
7روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
7روزه (1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
7روزه (2 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
7روزه (3 گیگابایت)
۱۳۹,۰۰۰ ریال
7روزه (6 گیگابایت)
۱۸۹,۰۰۰ ریال
7 روزه 3 گیگابایت-ویژه ساعت افت مصرف
۱۵,۰۰۰ ریال
7روزه (300 مگابایت)
۵۳,۰۰۰ ریال
7روزه (1 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
30روزه (300 مگابایت)
۵۹,۰۰۰ ریال
30روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
30روزه (8 گیگابایت)
۲۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه (4 گیگابایت)
۱۷۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۴۶,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۱,۰۰۰ ریال
30 روزه (5 گیگابایت+ 10 گیگابایت اینترنت ملی)
۲۷۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1.5 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر )
۱۱۹,۰۰۰ ریال
30روزه (2.5 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۱۴۹,۰۰۰ ریال
30روزه (5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا 12ظهر)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (15 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۱۰۰,۰۰۰ ریال
30روزه ( 1 گیگابایت + 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 تا 7 صبح)
۱۰۵,۰۰۰ ریال
30روزه (3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 تا 7 صبح)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه ( 7 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30روزه ( 10 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (20 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2 تا 7صبح)
۸۰,۰۰۰ ریال
30 روزه ( 30 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2 تا 7 صبح)
۸۵,۰۰۰ ریال
30روزه ( 1 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح)
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (5 گیگابایت)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه( 10 گیگابایت +2 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30روزه (20 گیگابایت+ 5 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح)
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (2 گیگابایت)
۱۳۵,۰۰۰ ریال
30روزه (3 گیگابایت)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه (7 گیگابایت)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۶۹,۰۰۰ ریال
90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)
۵۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۷۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۹۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه (35 گیگابایت)
۸۹۹,۰۰۰ ریال
180روزه (55 گیگابایت)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
180روزه (75 گیگابایت به همراه 50 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه ( 75گیگابایت به همراه 25 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (50 گیگابایت)
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (75 گیگابایت)
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت به همراه 25 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1روزه (50 مگابایت)
۱۴,۰۰۰ ریال
1روزه (100 مگابایت)
۲۰,۰۰۰ ریال
1روزه (200 مگابایت)
۳۰,۰۰۰ ریال
1روزه (300 مگابایت)
۳۷,۰۰۰ ریال
1روزه (500 مگابایت)
۴۷,۰۰۰ ریال
1روزه (1 گیگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
1روزه (1.5 گیگابایت)
۷۰,۰۰۰ ریال
1روزه (2.5 گیگابایت)
۹۲,۰۰۰ ریال
1روزه (3 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
1 روزه 1 گیگابایت 2 الی7 صبح
۷,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت
۱۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
دکا
۱۱۰,۰۹۲ ریال
دکا گپ
۱۳۷,۶۱۵ ریال
دکا تک
۲۷۵,۲۲۹ ریال
دکا بینهایت
۳۶۶,۹۷۲ ریال
60روزه (12 گیگابایت)
۴۲۰,۰۰۰ ریال
60روزه (20 گیگابایت)
۶۸۰,۰۰۰ ریال
60 روزه (28 گیگابایت + 14 گیگابایت 2 تا 7 صبح)
۸۴۰,۰۰۰ ریال
3روزه (300 مگابایت)
۴۹,۰۰۰ ریال
3روزه (500 مگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
3روزه (1 گیگابایت)
۸۲,۰۰۰ ریال
3روزه (3 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
3روزه (150 مگابایت)
۳۳,۰۰۰ ریال
15 روزه (5 گیگابایت)
۱۷۹,۰۰۰ ریال
15 روزه (500 مگابایت)
۷۹,۰۰۰ ریال
15روزه (700 مگابایت)
۸۵,۰۰۰ ریال
15روزه (1.5 گیگابایت)
۱۱۰,۰۰۰ ریال
15 روزه (3 گیگابایت)
۱۵۹,۰۰۰ ریال
15روزه (12 گیگابایت) ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر
۵۰,۰۰۰ ریال
1روزه (50 مگابایت)
۱۴,۰۰۰ ریال
1روزه (100 مگابایت)
۲۰,۰۰۰ ریال
1روزه (200 مگابایت)
۳۰,۰۰۰ ریال
1روزه (300 مگابایت)
۳۷,۰۰۰ ریال
1روزه (500 مگابایت)
۴۷,۰۰۰ ریال
1روزه (1 گیگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
1روزه (1.5 گیگابایت)
۷۰,۰۰۰ ریال
1روزه (2.5 گیگابایت)
۹۲,۰۰۰ ریال
1روزه (3 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
1 روزه 1 گیگابایت 2 الی7 صبح
۷,۰۰۰ ریال
3روزه (150 مگابایت)
۳۳,۰۰۰ ریال
3روزه (300 مگابایت)
۴۹,۰۰۰ ریال
3روزه (500 مگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
3روزه (1 گیگابایت)
۸۲,۰۰۰ ریال
3روزه (3 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
7 روزه (300 مگابایت)
۵۳,۰۰۰ ریال
7روزه (200 مگابایت)
۴۱,۰۰۰ ریال
7روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
7روزه (1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
7روزه (2 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
7روزه (3 گیگابایت)
۱۳۹,۰۰۰ ریال
7روزه (6 گیگابایت)
۱۸۹,۰۰۰ ریال
7 روزه 3 گیگابایت-ویژه ساعت افت مصرف
۱۵,۰۰۰ ریال
7روزه (1 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
30روزه (4 گیگابایت)
۱۷۹,۰۰۰ ریال
30روزه (300 مگابایت)
۵۹,۰۰۰ ریال
30روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
30روزه (8 گیگابایت)
۲۶۵,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۴۶,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۱,۰۰۰ ریال
30 روزه (5 گیگابایت+ 10 گیگابایت اینترنت ملی)
۲۷۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1.5 گیگابایت +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر )
۱۱۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (15 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۱۰۰,۰۰۰ ریال
30روزه (1 گیگابایت +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه( 1 گیگابایت+ 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 الی 7 صبح)
۱۰۵,۰۰۰ ریال
30روزه (2.5 گیگابایت +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۱۴۹,۰۰۰ ریال
30روزه(3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 الی 7 صبح)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه( 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا ظهر12)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (7 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30روزه( 10 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30 روزه(20 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2 تا7صبح)
۸۰,۰۰۰ ریال
30روزه (30 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2 تا 7 صبح)
۸۵,۰۰۰ ریال
30روزه 20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۶۹,۰۰۰ ریال
30روزه( 5گیگابایت )
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (10 گیگابایت +2گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30روزه( 20 گیگابایت+ 5گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح)
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (2 گیگابایت)
۱۳۵,۰۰۰ ریال
30روزه (3 گیگابایت)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه (7گیگابایت)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)
۵۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۷۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۹۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه (35 گیگابایت)
۸۹۹,۰۰۰ ریال
180روزه (55 گیگابایت)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
180روزه (75 گیگابایت به همراه 50 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه (75 گیگابایت به همراه 25گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (50 گیگابایت)
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
365روزه (75 گیگابایت)
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت به همراه 25 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت
۱۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
دکا
۱۱۰,۰۹۲ ریال
دکا گپ
۱۳۷,۶۱۵ ریال
دکا تک
۲۷۵,۲۲۹ ریال
دکا بینهایت
۳۶۶,۹۷۲ ریال
60روزه (12 گیگابایت)
۴۲۰,۰۰۰ ریال
60روزه (20 گیگابایت)
۶۸۰,۰۰۰ ریال
60روزه (28 گیگابایت + 14 گیگابایت 2 تا 7 صبح)
۸۴۰,۰۰۰ ریال
15 روزه (200 مگابایت)
۷۹,۰۰۰ ریال
15روزه (700 مگابایت)
۸۵,۰۰۰ ریال
15روزه (1.5 گیگابایت)
۱۱۰,۰۰۰ ریال
15 روزه (3 گیگابایت)
۱۵۹,۰۰۰ ریال
15 روزه (5 گیگابایت)
۱۷۹,۰۰۰ ریال
15 روزه (12 گیگابایت)ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر
۵۰,۰۰۰ ریال
1روزه (50 مگابایت)
۱۴,۰۰۰ ریال
1روزه (100 مگابایت)
۲۰,۰۰۰ ریال
1روزه (200 مگابایت)
۳۰,۰۰۰ ریال
1روزه (300 مگابایت)
۳۷,۰۰۰ ریال
1روزه (500 مگابایت)
۴۷,۰۰۰ ریال
1روزه ( 1 گیگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
1روزه (1.5 گیگابایت)
۷۰,۰۰۰ ریال
1روزه (2.5 گیگابایت)
۹۲,۰۰۰ ریال
1روزه (3 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
1 روزه (1 گیگابایت 2 الی7 صبح )
۷,۰۰۰ ریال
60روزه (12 گیگابایت)
۴۲۰,۰۰۰ ریال
60روزه (20 گیگابایت)
۶۸۰,۰۰۰ ریال
60روزه (28 گیگابایت + 14 گیگابایت 2 تا 7 صبح)
۸۴۰,۰۰۰ ریال
7 روزه (300 مگابایت)
۵۳,۰۰۰ ریال
7روزه (200 مگابایت)
۴۱,۰۰۰ ریال
7روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
7روزه ( 1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
7روزه ( 2 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
7روزه ( 3 گیگابایت)
۱۳۹,۰۰۰ ریال
7روزه ( 6 گیگابایت)
۱۸۹,۰۰۰ ریال
7روزه ( 3 گیگابایت ویژه ویژه ساعت افت مصرف )
۱۵,۰۰۰ ریال
7روزه ( 1 گیگابایت)
۹۵,۰۰۰ ریال
30روزه (300 مگابایت)
۵۹,۰۰۰ ریال
30روزه (500 مگابایت)
۶۹,۰۰۰ ریال
30روزه (4 گیگابایت)
۱۷۹,۰۰۰ ریال
30روزه (8 گیگابایت)
۲۶۵,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۴۶,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۱,۰۰۰ ریال
30 روزه (5 گیگابایت+ 10 گیگابایت اینترنت ملی)
۲۷۹,۰۰۰ ریال
30روزه ( 1 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1.5 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر )
۱۱۹,۰۰۰ ریال
30روزه (2.5 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر)
۱۴۹,۰۰۰ ریال
30روزه (5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا 12)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (15 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 6-12 ظهر)
۱۰۰,۰۰۰ ریال
30روزه ( 1 گیگابایت + 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 الی 7 صبح)
۱۰۵,۰۰۰ ریال
30روزه (3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف 2 الی 7 صبح)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه ( 7 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30روزه ( 10 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (20 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2-7صبح)
۸۰,۰۰۰ ریال
30 روزه ( 30 گیگابایت اینترنت ویژه ساعات 2-7 صبح)
۸۵,۰۰۰ ریال
30روزه (20 گیگابایت+ 10 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح)
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (5گیگابایت)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه ( 10 گیگابایت + 2 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲۸۹,۰۰۰ ریال
30روزه (20 گیگابایت+ 5 گیگابایت هدیه ساعات 3 تا 9 صبح)
۴۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (1 گیگابایت)
۹۹,۰۰۰ ریال
30روزه (2 گیگابایت)
۱۳۵,۰۰۰ ریال
30روزه (3 گیگابایت)
۱۶۵,۰۰۰ ریال
30روزه (7 گیگابایت)
۲۳۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۶۹,۰۰۰ ریال
30 روزه (2.5 گیگابایت+ 5 گیگابایت اینترنت ملی)
۱۹۹,۰۰۰ ریال
90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)
۵۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۹۵۰,۰۰۰ ریال
90روزه (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۷۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه (35 گیگابایت)
۸۹۹,۰۰۰ ریال
180روزه (55 گیگابایت)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
180روزه (75 گیگابایت به همراه 50 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
180روزه (75 گیگابایت به همراه 25گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (50 گیگابایت)
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
365روزه (75 گیگابایت)
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت به همراه 50 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
365روزه (100 گیگابایت به همراه 25گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت
۱۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت
۱۹۰,۰۰۰ ریال
3روزه (300 مگابایت)
۴۹,۰۰۰ ریال
3روزه (500 مگابایت)
۶۲,۰۰۰ ریال
3روزه (1 گیگابایت)
۸۲,۰۰۰ ریال
3روزه (3 گیگابایت)
۱۱۹,۰۰۰ ریال
3روزه (150 مگابایت)
۳۳,۰۰۰ ریال
15 روزه (500 مگابایت)
۷۹,۰۰۰ ریال
15روزه (700 مگابایت)
۸۵,۰۰۰ ریال
15روزه (1.5 گیگابایت)
۱۱۰,۰۰۰ ریال
15 روزه 3 گیگابایت
۱۵۹,۰۰۰ ریال
15 روزه 5 گیگابایت
۱۷۹,۰۰۰ ریال
15روزه (12 گیگابایت) ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر
۵۰,۰۰۰ ریال
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
100 مگابایت + 100 دقیقه مکالمه شاتل
۱۲,۰۰۰ ریال
250 مگابایت + 100 دقیقه مکالمه شاتل
۲۹,۰۰۰ ریال
400 مگابایت
۳۹,۰۰۰ ریال
650 مگابایت + 100 دقیقه مکالمه شاتل
۵۴,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۸۴,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۲۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۷۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۵۸,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۵۵,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت 2 ساعته
۱۳۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۵۸,۰۰۰ ریال
200 مگابابت
۳۹,۰۰۰ ریال
550 مگابابت + مکالمه نامحدود شاتلی
۶۳,۰۰۰ ریال
800 مگابابت + مکالمه نامحدود شاتلی
۷۳,۰۰۰ ریال
1.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی
۹۹,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۱۲۰,۰۰۰ ریال
3.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت
۶۰۰,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۴۵,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۷۵,۰۰۰ ریال
100 مگابایت
۲۰,۰۰۰ ریال
1.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی
۹۹,۰۰۰ ریال
3.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۷۵,۰۰۰ ریال
300 مگابایت
۴۹,۰۰۰ ریال
500 مگابایت
۵۵,۰۰۰ ریال
850 مگابایت
۹۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۹۵,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت
۱۲۹,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود
۱۴۰,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۵۵,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۱۸۴,۰۰۰ ریال
4.5 گیگ
۱۹۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت + 2 گیگ هدیه سی روزه
۳۵۰,۰۰۰ ریال
50 گیگابایت
۹۸۰,۰۰۰ ریال
1گیگبایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 100دقیقه برون شبکه
۱۲۰,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 100دقیقه برون شبکه
۱۶۰,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 200دقیقه برون شبکه
۲۴۰,۰۰۰ ریال
200 مگابابت
۳۵,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۷۵,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت
۸۰۰,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود
۱۴۰,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۹۵,۰۰۰ ریال
2 گیگابایت
۱۲۹,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت + مکالمه نامحدود
۱۴۰,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت
۱۵۵,۰۰۰ ریال
4 گیگابایت
۱۸۴,۰۰۰ ریال
4.5 گیگ
۱۹۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت + 2 گیگ هدیه سی روزه
۳۵۰,۰۰۰ ریال
50 گیگابایت
۹۸۰,۰۰۰ ریال
7 گیگابایت
۲۷۵,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت
۸۰۰,۰۰۰ ریال
3 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 300دقیقه برون شبکه
۳۳۰,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 300دقیقه برون شبکه
۳۹۹,۰۰۰ ریال
8 گیگابایت + مکالمه نامحدود
۳۳۵,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت + مکالمه نامحدود شاتلی + 300دقیقه برون شبکه
۵۹۰,۰۰۰ ریال
17 گیگابایت
۴۵۹,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت
۳۲۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت
۳۷۹,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت
۴۰۰,۰۰۰ ریال
17 گیگابایت
۴۵۹,۰۰۰ ریال
15 گیگابایت + 1000 دقیقه مکالمه شاتلی
۵۰۰,۰۰۰ ریال
28 گیگابایت
۹۹۰,۰۰۰ ریال
60 گیگابایت + 1000 دقیقه مکالمه شاتلی
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت
۲۶۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت
۸۲۰,۰۰۰ ریال
24 گیگابایت (تخصیص ماهیانه 4 گیگابایت)
۹۲۵,۰۰۰ ریال
28 گیگابایت
۹۰۰,۰۰۰ ریال
60 گیگابایت
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
24 گیگابایت (تخصیص ماهیانه 4 گیگابایت)
۷۹۰,۰۰۰ ریال
28 گیگابایت
۹۰۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت
۷۵۰,۰۰۰ ریال
6 گیگابایت + 1000 دقیقه مکالمه شاتلی
۴۷۰,۰۰۰ ریال
12 گیگابایت + 1000 دقیقه مکالمه شاتلی
۷۰۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت
۹۶۰,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۵۸,۰۰۰ ریال
1 گیگابایت
۷۰,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۱۰۵,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۱۰۵,۰۰۰ ریال
750 مگابایت
۸۰,۰۰۰ ریال
1.5 گیگابایت
۱۰۲,۰۰۰ ریال
2.5 گیگابایت
۱۳۰,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
5 گیگابایت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
7روزه - 800مگ شاتل موبایل + (مکالمه دورن شبکه) + 3گیگ ADSL شاتل
۱۰۳,۰۰۰ ریال
7روزه - 2.5 گیگابایت شاتل موبایل +5 گیگابایت ADSL شاتل
۱۷۰,۰۰۰ ریال
1ماهه - 4 گیگابایت شاتل موبایل + 20گیگابایت ADSL شاتل
۴۱۹,۰۰۰ ریال
1ماهه - 10گیگابایت شاتل موبایل + 30گیگابایت ADSL شاتل
۷۰۰,۰۰۰ ریال
1ماهه - 50گیگابایت شاتل موبایل + 50گیگابایت ADSL شاتل
۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
3ماهه - 6گیگ شاتل موبایل + (مکالمه) +30گیگ ADSL شاتل
۷۶۰,۰۰۰ ریال
3ماهه - 10 گیگابایت شاتل موبایل + 30گیگابایت ADSL شاتل
۷۲۰,۰۰۰ ریال
3ماهه - 17گیگ شاتل موبایل +( مکالمه درون شبکه) + 40گیگ ADSL شاتل
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
6ماهه - 28گیگ شاتل موبایل + (مکالمه درون شبکه) +60گیگ ADSL شاتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
7روزه - 800مگ شاتل موبایل + (مکالمه نامحدود دورن شبکه) + 3گیگ ADSL شاتل
۱۰۳,۰۰۰ ریال
3ماهه - 6گیگ شاتل موبایل + (مکالمه نامحدود درون شبکه) +30گیگ ADSL شاتل
۷۶۰,۰۰۰ ریال
3ماهه - 17گیگ شاتل موبایل +( مکالمه نامحدود درون شبکه) + 40گیگ ADSL شاتل
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
6ماهه - 28گیگ شاتل موبایل + (مکالمه نامحدود درون شبکه) +60گیگ ADSL شاتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال